Koçluk Nedir?

Birey ve organizasyonların performanslarını arttırarak sıra dışı sonuçlar elde etmelerini sağlayan etkileşimli bir yöntemdir.

Kelime anlamı olarak “coaching” birini bir yerden bir yere götürme, ulaştırma anlamına gelmektedir.

Koçluk, istenen performansa ulaşmak için danışan ile koç arasında olan etik değerlere bağlı ve gizliliğin esas olduğu planlı bir gelişim sürecidir.

Koçluk bulunulan durumdan daha iyi duruma ulaşmak için yapılan bir çalışmadır.

Dünyada 1960larda başlayan Koçluk kavramı ülkemizde yeni yeni yaygınlaşmaya başlamıştır. Pek çok konuda koçluk çeşidi vardır. Yaşam koçluğu, İlişki koçluğu, spor koçluğu ve öğrenci koçluğu gibi.

Koç, doğru ve güçlü sorularla bireyin kendini daha iyiye götürmesine destek olan yol arkadaşıdır. Ne yapılması gerektiğini öğütleyen ya da çözümü hazır sunan değil, çözümü doğru ve güçlü sorular sorarak danışanın bulmasını sağlayan, danışanda farklı bakış açıları ve davranışsal beceriler kazandırmayı ve geliştirmeyi hedefleyen yol arkadaşıdır.


Koçluk Ne Değildir?

  • Terapi Değildir.
  • Öğretmenlik değildir.
  • Psikolojik danışmanlık değildir.
  • Yöneticilik değildir.
illustration by Elliana Esquivel