Öğrenci Koçluğu Nedir?

Öğrencinin öğrenim yaşantısı sürecinde eğitsel alanda destek sağlamaya yönelik gizlilik ve etik değerlere bağlı bir hizmettir.

Öğrenci Koçu’nun çalışma alanı içerisinde;

 • Öğrenciyi tanıma,
 • Öğrencinin kendini tanımasını sağlama,
 • Öğrencinin yeteneklerini keşfetmesini ve güçlü yanlarını ortaya çıkarıp bunu kullanabilmesi,
 • Doğru iletişim kurma,
 • Öğrencinin kendine uygun hedefler seçmesi,
 • Öğrencinin kendine güvenini geliştirme,
 • Zamanı etkin kullanmasını sağlama,
 • Okul başarısını arttırma,
 • Sorumluluk alabilme,
 • Etkili ve verimli ders çalışabilme,
 • Yeni öğrenme stratejileri geliştirebilme,
 • Odaklanma,
 • Karar verme becerisini geliştirme,

Öğrenci koçluğu, kendini tanıyan, kendine inanan ve güvenen, hedef belirleyebilen ve bu hedefler için doğru kaynakları kullanabilen, doğru iletişim kurabilen, farkındalığı yüksek öğrenciler olmayı hedefleyen bir hizmettir.

Öğrenci Koçu, öğrencide gerçek bir farkındalık yaratan yol arkadaşıdır.


Öğrenci Koçluğu Kimlere Yapılır?

Koçluk Sürecine Anne-Baba dahil midir?

Öğrenci koçluğu ve eğitim danışmanlığı tüm yaş gruplarına verilebilen bir hizmettir.
0-6 yaş arası çocuklar için Anne- Baba ile, ( 1 görüşme çocuğu tanıma )
6-12 yaş arası çocuklar için çocuk, anne-baba ile,
12+ yaş için de sadece çocuklarla görüşülen bir süreçtir.
Görüşmelerin içerikleri danışan ( öğrenci) ile danışman ( koç ) arasın gizlidir. Ebeveynler busüreçte aktif rol oynamamaktadırlar. Süreç sonunda amaç öğrencinin kendi kendine koçluk yapabilmesini sağlamaktır.
İnteraktif bir süreçtir.


Öğrenciler neden Öğrenci Koçu’na ihtiyaç duyar?

Yaşı gereği anı yaşayan öğrenci, ileriyi görmekten nispeten habersizdir. Hedef belirleme hayal etme noktasında kalır. Bu aşama karamsarlığa kadar ilerleyebilir.

Öğrenci zaman zaman hedefler belirler, kararlar verir, çalışmak için programlar yapar, konuları belirler. Fakat sürekli ertelemeye başlar. Önce ödevlerimi yapayım, yemek yiyeyim, dizi izleyeyim, bilgisayarda biraz işim var derken yapılan planların, hazırlıkların hepsi çöpe gider. İşte bu aşamada bir kontrol mekanizması olarak koçluk devreye girer. Burada anlatılmak istenen Koçun yap dediğini öğrencinin yapması değildir. Koçuna inanan, güvenen, kendisine sonsuz güvenildiğini bilen öğrenci koçu ile birlikte bir güç oluşturarak hedefine ulaşabileceğinden bahsedilmektedir.


Öğrenci Koçluğu Ne kadar sürer?

Süre öğrenci ve koç beraber belirler. Bunun yanı sıra MEB Öğrenci Koçluğu ve Eğitim Danışmanlık meslek açıklamasında ilk seansı öğrenciyi tanıma olmak üzere en az 4 seans önermektedir.


Öğrenci Koçluğu Ne Değildir?

 • Öğrenci koçluğu bir öğretmen gibi doğru yolu göstermek değildir.
 • Öğrenci koçluğu bir psikolog gibi geçmişle ilgilenmek ve çıkarımda bulunmak değildir.
 • Öğrenci Koçluğu sadece üniversite sınavı için meslek seçimine yardımcı olmak, okul puanlarını bilmek değildir.
 • Öğrenci koçu öğrenci ve anne-babası adına karar veren bir mercii değildir.
 • Öğrenci koçu psikolojik danışman değildir.

Öğrenci Koçunun Öğretmenden, Rehberlik Öğretmeninden ya da Psikologdan farkı nedir?

Öğrenciyi motive etme, başarısını takdir etmeye yönelik çalışmalar özünde koçluk barındırsa da Öğrenci Koçu ezber bozandır.


illustration by Sungwon